Acasa

Societatea IRE PLUS Facility Management este o organizație care prestează servicii în domeniul facility management la nivel local, urmărind furnizarea de servicii de execuție și mentenanță tehnică autorizată preventivă și corectivă la cel mai ridicat nivel de calitate în următoarele domenii:

 • Instalații și echipamente HVAC
 • Instalații și echipamente electrice
 • Instalații hidraulice de pompare și distribuție
 • Instalații de stins incendii
 • Instalații frigorifice alimentare
 • Instalații de lăcătușerie și mecanică
 • Instalații de curenți slabi

Serviciile de mentenanță presupun:

 • Reparații curente sau capitale ale echipamentelor sau ale instațiilor, aflate în exploatare și în funcțiune.
 • Revizii periodice sau la cererea beneficiarului.
 • Inspecții tehnice autorizate, periodice sau la cererea clienților.
 • Oferirea soluțiilor tehnice pentru optimizarea proceselor tehnologice sau funcționarea optimă a instalațiilor.