Electrică

  • Tablouri electrice de distribuție
  • Instalații de iluminat interior și exterior
  • Instalații de alimentare a utilajelor și a echipamentelor
  • Grupuri electrogene
  • Instalații împământare
  • Iluminat de siguranță